iProbio

Pri výrobe vašich probiotík používame najnovšie technológie a analýzy zamerané na DNA sekvenovanie mikroorganizmov a ich molekulárnu štruktúru. Týmito vedeckými postupmi dokážeme nahliadnuť do vášho čreva aby sme zhodnotili stav vášho mikrobiómu.

Analýzu vášho mikrobiómu spolu s vašou zdravotnou anamnézou vložíme do nášho algoritmu. Tak určíme, ktoré kmene a v akých pomeroch namiešame do vašich probiotík. Našu biobanku neustále dopĺňame o najnovšie probiotické kmene. Uchovávame v nej pre vás viac ako 100 kmeňov najvyššej kvality. Z nich vám vyberieme tie, ktoré naozaj potrebujete aby ste dosiahli zdravý, pestrý a rovnovážny mikrobióm. Za prísnych hygienických pravidiel a opatrení ich potom v našich špičkovo vybavených a sterilných laboratóriách ručne miešame a plníme do toboliek.