Konferencie IPC

Cieľom konferencie je poskytnúť vedecké fórum pre všetky zainteresované strany v oblasti probiotík, prebiotík a zdravia čriev a umožniť tak interaktívnu výmenu najnovších poznatkov. Konferencia je zameraná na zdravotné benefity založené na dôkazoch a zdravotné tvrdenia dokázané vo vedeckých experimentoch a klinických skúškach.

Poskytuje nové vedecké dôkazy, ktoré podporujú alebo spochybňujú účinnosť už existujúcich alebo potenciálnych substancií a aplikácií. Okrem toho sú predstavované aj nové kmene, kontroverzné, ale vedecky podložené nápady, prístupy a vízie. 

Okrem svojho vedeckého obsahu je IPC networkingovým eventom. Je to jedinečná príležitosť stretnúť sa so všetkými zúčastnenými stranami v oblasti probiotík, prebiotík, črevného mikrobiómu a zdravia. 

Účastníci sa stretávajú s tými, ktorí ovplyvnili minulosť, ovplyvňujú súčasnosť a čo je najdôležitejšie, budú formovať budúcnosť probiotík a prebiotík prostredníctvom základného výskumu, klinických štúdií, tvorby legislatívy, alebo vývoja priemyselných technológií. Na konferencii účastníci tiež nadväzujú cezhraničné spolupráce medzi vedcami a inštitúciami.

Samostatná sekcia je venovaná príspevkom o výskume, vývoji a použití probiotík a prebiotík u zvierat. V rámci konferencie IPC sa každoročne koná aj Vedecké sympózium o bakteriocínoch a antimikrobiálnych peptidoch – BAMP ako aj Workshop o legistalíve – Regulatory Workshop.

Cieľom konferencie je poskytnúť vedecké fórum pre všetky zainteresované strany v oblasti probiotík, prebiotík a zdravia čriev a umožniť tak interaktívnu výmenu najnovších poznatkov. Konferencia je zameraná na zdravotné benefity založené na dôkazoch a zdravotné tvrdenia dokázané vo vedeckých experimentoch a klinických skúškach.

Poskytuje nové vedecké dôkazy, ktoré podporujú alebo spochybňujú účinnosť už existujúcich alebo potenciálnych substancií a aplikácií. Okrem toho sú predstavované aj nové kmene, kontroverzné, ale vedecky podložené nápady, prístupy a vízie. 

Okrem svojho vedeckého obsahu je IPC networkingovým eventom. Je to jedinečná príležitosť stretnúť sa so všetkými zúčastnenými stranami v oblasti probiotík, prebiotík, črevného mikrobiómu a zdravia. 

Účastníci sa stretávajú s tými, ktorí ovplyvnili minulosť, ovplyvňujú súčasnosť a čo je najdôležitejšie, budú formovať budúcnosť probiotík a prebiotík prostredníctvom základného výskumu, klinických štúdií, tvorby legislatívy, alebo vývoja priemyselných technológií. Na konferencii účastníci tiež nadväzujú cezhraničné spolupráce medzi vedcami a inštitúciami.

Samostatná sekcia je venovaná príspevkom o výskume, vývoji a použití probiotík a prebiotík u zvierat. V rámci konferencie IPC sa každoročne koná aj Vedecké sympózium o bakteriocínoch a antimikrobiálnych peptidoch – BAMP ako aj Workshop o legistalíve – Regulatory Workshop.