Tlačové správy

Slovenský vedecký startup pomáha pri liečbe chronických chorôb a tráviacich tažkostí

Bratislava, 22.2.2021 – Slovenskí vedci úspešne napredujú v skúmaní cielenej úpravy črevného mikrobiómu, ktorý zásadne ovplyvňuje zdravie a liečbu pacientov. Vďaka medzinárodnej spolupráci získali poznatky a nástroje, ktoré dokázali pretaviť do inovatívneho vysoko technologického produktu. Personalizované probiotiká zostavujú na základe analýzy DNA baktérií v stolici a popísaných diagnóz pacienta. Ručne vyrábané probiotiká „na mieru“ predstavujú unikátny spôsob opravy mikrobiómu a pomáhajú tak liečiť dlhotrvajúce zdravotné a tráviace problémy mnohých ľudí. 

Intenzívny výskum a pochopenie črevného mikrobiómu sa dostali do bodu, kedy už dokážu vytvárať reálne terapeutické postupy s pomocou jeho cielenej úpravy. Vedci potvrdili, že stav mikrobiómu sa podieľa na riadení väčšiny funkcií organizmu, vrátane metabolizmu živín, trávenia, imunity, ale aj činnosti mozgu a stavu psychiky. Niekoľkoročné poznatky z výskumu pretavili traja Slováci do vedeckého startupu. Spolu so zahraničnými partnermi skúmajú a na trh plánujú postupne prinášať metódy cielenej úpravy črevného mikrobiómu. Prvou dostupnou prelomovou technológiou dokážu vyrobiť pre každého človeka jeho vlastné personalizované probiotiká. Tie môžu lekári aj bežní ľudia efektívne využívať nielen v prevencii, ale hlavne v podpornej liečbe väčšiny chronických chorôb.  

„Teším sa, že získané poznatky z výskumu dokážeme v súčasnosti využiť pri vývoji metód personalizovanej medicíny. Potrebujeme ďalší výskum a spoluprácu so zahraničnými partnermi, ktoré prinesú objavy, vďaka ktorým dokážeme širokej verejnosti účinne pomáhať. Získavame ich na celosvetovo najväčšej Medzinárodnej konferencii o výskume probiotík, prebiotík a črevného mikrobiómu, ktorú už 20 rokov pravidelne organizujeme v rôznych metropolách strednej Európy. Personalizované probiotiká sú významným krokom k personalizovanej medicíne, ktorá rešpektuje individuálne špecifiká každého človeka a preto je medicínou budúcnosti.“ dopĺňa MVDr. Alojz Bomba, DrSc., svetovo uznávaný odborník, ktorý 35 rokov skúma črevný mikrobióm. 

Do algoritmu prípravy personalizovaných probiotík vstupuje analýza vzorky stolice v špeciálnych laboratórnych prístrojoch. Z rozboru vedci stanovia zloženie črevných baktérií a identifikujú jeho nedostatky. Pacient vyplní online zdravotný dotazník, uvedie zdravotné ťažkosti a diagnózy. Výsledky analýzy a získané dáta vedci vyhodnotia a na ich základe laboranti ručne pripravia personalizované probiotiká. Kombinujú ich z viac ako 100 rôznych probiotických kmeňov baktérií a mikroorganizmov z vlastnej biobanky – www.iprobio.sk. Následná kúra upraví mikrobióm do zdravého, rovnovážneho stavu. Správne fungujúci mikrobióm účinne podporí liečbu chorôb, činnosť imunitného systému a celkové zdravie.

Črevný mikrobióm je jdinečný pre každého človeka rovnako ako DNA alebo odtlačok prsta a vyžaduje si osobitný prístup. Očakávame, že v blízkej budúcnosti prinesie výskum slovenského vedeckého startupu ďalšie objavy. Využitím personalizovanej modulácie črevného mikrobiómu dokážeme výrazne zefektívniť prevenciu a liečbu aj závažných chorôb človeka.

Kontakt pre médiá: Lenka Kollerová, Neopublic, lenka.kollerova@neo.sk, 0902 901 610