Tlačové správy

K LIEČBE POSTCOVIDOVÉHO SYNDRÓMU MÔŽE PRISPIEŤ AJ CIELENÁ ÚPRAVA ČREVNÉHO MIKROBIÓMU

Bratislava 22.6.2021 – Mnohí slovenskí aj zahraniční vedci a lekári potvrdili existenciu postcovidového syndrómu. Postihuje ľudí, ktorí prekonali COVID-19 (1) a má u pacientov rôzne prejavy a priebeh. Spôsobuje zdravotné problémy pretrvávajúce viac ako 3 mesiace. Najnovšie štúdie preukázali, že jednou z príčin vzniku postcovidového syndrómu je poškodenie mikrobiómu po prekonaní COVID-19. Obnovenie rôznorodosti črevného mikrobiómu môže byť dôležitou súčasťou liečby postcovidového syndrómu.

Cielená úprava črevného mikrobiómu na podporu jeho správneho zloženia by mohla byť dôležitou stratégiou na liečbu postcovidového syndrómu (dlhého COVID-19). Podľa novej štúdie zverejnenej v jednom z najvýznamnejších vedeckých časopisov Gut (2), oprava mikrobiómu môže urýchliť zotavenie po prekonaní choroby. Aj keď sú na potvrdenie nálezov potrebné rozsiahlejšie štúdie, je dokázané, že prekonanie COVID-19 má veľmi negatívny vplyv na zloženie črevného mikrobiómu. Pacienti, ktorí mali až šesť mesiacov po zotavení z choroby nižšiu rozmanitosť mikrobiómu, mali aj horšie pľúcne funkcie a tiež závažnejší priebeh akútnej fázy ochorenia. Štúdia COVID-19 (3) tým naznačila, ako úzko súvisí zápal s črevnou dysbiózou, teda poškodeným črevným mikrobiómom.

„Predpokladali sme to a teraz na to poukazujú už aj vedecké publikácie. Podpora mikrobiálnej diverzity cielenou úpravou črevného mikrobiómu by mohla pomôcť urýchliť celkové zotavenie po chorobe, teda aj z postcovidového syndrómu“ uviedol renomovaný odborník na črevný mikrobióm MVDr. Alojz Bomba, DrSc. zo spoločnosti iProbio.

V súčasnosti existujú rôzne prípravky na podporu črevného mikrobiómu, ako sú probiotiká, prebiotiká, synbiotiká, postbiotiká a podobne. Pri súčasných technologických možnostiach sú najefektívnejšie personalizované probiotká, ktoré jediné rešpektujú individuálne špecifiká každého človeka.

„Infekcia COVID-19 má veľký vplyv na črevnú mikrobiotu a na druhej strane eubióza (rovnováha mikrobiómu) nás vie chrániť pred ťažkými formami COVID-19, preto modulovanie črevnej mikrobioty má obrovský význam,“ konštatovala MUDr. Laura Gombošová, PhD. z I. internej kliniky LF UPJŠ a UNLP Košice na tohtoročnom gastroenterologickom kongrese.

Je preukázané, že po COVIDe významne klesá zastúpenie rodov Bifidobacterium a čiastočne aj Lactobacillus. Pri takomto výraznom poškodení mikrobiómu dokážu pomerné zastúpenie týchto bakteriálnych rodov cielene obnoviť personalizované probiotiká vyrobené pacientovi na mieruMôžu tak vrátiť črevám a imunite po COVIDe ich správnu funkciu. Do algoritmu prípravy personalizovaných probiotík vstupuje analýza vzorky stolice pacienta. Takto je zaručené, že probiotiká vyskladané na mieru z viac ako 100 rôznych probiotických kmeňov, riešia individuálne potreby konkrétneho pacienta. „Je to pre nás veľký krok vpred, že vieme na Slovensku pacientom poskytnúť možnosti úpravy črevného mikrobiómu na najvyššej úrovni. Stotožňujem sa so závermi vedeckých publikácií, že cielená úprava mikrobiómu na podporu mikrobiálnej diverzity môže byť dôležitou stratégiou na liečbu postcovidového syndrómu (dlhého COVID-19) a urýchliť zotavenie,“ dodáva Dr. Bomba.